Polityka prywatności

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych jest firma FTS Evolution spółka z o.o.,  kontakt z Administratorem jest możliwy mailowo: biuro@apartamentyprzyparku.eu

Przetwarzane dane.

 1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach w następujący sposób:
  1. w trakcie kontaktu użytkowników z pracownikami FTS Evolution spółka z o.o. drogą mailową lub telefoniczną, podając przy tym dobrowolnie swoje dane (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail)
  2. poprzez wprowadzenie przez użytkowników danych w formularzu kontaktowym dostępnym w zakładce Kontakt
  3. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)
 1. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są, w zakresie w jakim użytkownik wyraził na to zgodę, w celu:
  1. odpowiedzi na zgłoszenie użytkownika, złożone za pośrednictwem Formularza, drogą mailową lub telefonicznie,
  2. zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem, a FTS Evolution spółka z o.o.,

Przekazywanie danych podmiotom trzecim.

 1. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane, w niezbędnym zakresie, na czas określony, podmiotom trzecim, działającym na zlecenie Administratora w celu realizacji Umowy z użytkownikiem.

Prawa Użytkownika.

 1. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej, a po zakończeniu realizacji tych celów będą przechowywane przez Administratora do czasu wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa i wymagających przetwarzania danych osobowych użytkownika.
 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest zgoda użytkownika i/lub odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę, na przetwarzanie danych poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail: biuro@apartamentyprzyparku.eu
 5. W sytuacji nie wyrażenia zgody lub ograniczenia jej do przetwarzania danych przez użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług, które wykonując na rzecz użytkownika bez zgody na przetwarzanie danych działałby z naruszeniem prawa.

Informacja o plikach cookies

 1. Strona www.apartamentyprzyparku.eu korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony (przez okres do 1 miesięąca) i są wykorzystywane dla wygody korzystania ze strony.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma FTS Evolution spółka z o.o.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk.
 5. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Istnieje możliwość usunięcia plików cookies lub zmiany ustawień, aby pliki cookies były automatycznie blokowane. Takie działania leżą po stronie użytkownika.

korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki prywatności